ยางมะตอยน้ำ CMS-2h บรรจุถัง 200 กก.

CMS-2h
ผลิตภัณฑ์ยาง CMS-2h
ยางมะตอยน้ำประเภทแยกตัวปานกลาง ( Medium Setting Emulsion Asphalt )
ใช้สำหรับงานปะซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ ( Skin Patching ) การขุดซ่อมผิวทางแอสฟัลท์ (Deep Patching), Premix สำหรับวัสดุผสมเย็น (Cold Mixed Asphalt)
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
- จุดเดือด 100 องศาเซลเซียส
- การละลายได้ในน้ำ ผสมน้ำได้
- ความหนาแน่น 1.0 กก. / ลิตร ที่ 25 องศาเซลเซียส
- ลักษณะสีและกลิ่น ของเหลว, มีกลิ่นไฮโดรคาร์บอน
- ความเป็นกรด/ด่าง 3-4  ความหนืด 20-100 ที่ 50 องศาเซลเซียส
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด และมีท่อระบายอากาศ
- ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ ภายใน 6 เดือน จะได้คุณภาพสูงสุดในการทำงาน
- ไม่ควรนำน้ำ หรือ สารหล่อลื่นอื่นมาผสมแล้วจัดเก็บ เพราะจะทำให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป

 

 

 

ซีโก้แอสฟัลท์ (บริษัท จำกัด) 230 ถ.สิรินธร แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 2881 0333-6
แฟกซ์ 0 2881 0337
เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08:00-17:00

No Banner to display